Over ons

Van stichting Voedselbank Jediah naar stichting Jediah

In februari 2015 zijn wij begonnen met het uitdelen van voedselpakketten. Door de enorme groei besloten wij om onze activiteiten in een stichtingsvorm te gieten. Dit was in oktober 2015. Bij het afhalen van de pakketten zagen wij dat er een enorme behoefte bij de mensen was om met elkaar te verbinden. Dit heeft er toe geleid dat we op november 2016 begonnen zijn met een BudgetFree restaurant.

Een team van vrijwilligers bereid een 3 gangen diner voor de genodigden. Elke keer worden er weer andere mensen uitgenodigd. Meestal zijn dit mensen uit de Zuiderzeewijk. De BudgetFree diners brengt mensen met elkaar in verbinding en  worden contacten versterkt en komen mensen uit hun sociaal isolement. Dus buurtcohesie bevorderend.

Op 23 maart 2019 zijn we gestopt met onze voedselbank activiteiten. We besloten onze focus vooral te leggen op het BudgetFree restaurant.

Daarnaast zijn wij in december 2019 begonnen met filmavonden. Ook dit bleek een succes.

Op 30 september 2019 is de naam gewijzigd in Stichting Jediah en het doel van de stichting gewijzigd in: het (doen) verlenen van hulp en ondersteuning aan minderbedeelden in de samenleving op basis van het Evangelie van Jezus Christus, zulks in de ruimste zin des Woord.

De betekenis van de naam Jediah

Jediah betekent: De hand van God. De Hebreeuwse letter Kaf staat voor de open hand van God: Zijn bewegende en gevende hand (zoals beschreven in de Bijbel in het boek: 1 Koningen 17:12.) Wij worden gezegend door Gods onuitputtelijke stroom van zegen (1 Koningen 17: 12-14). De handen zoals te zien in het logo van Jediah zijn onze handen die leeg zijn om te ontvangen wat God geeft.

Wie zitten in de stichting?

Het bestuur bestaat uit de onderstaande vijf personen:
Daarnaast is een aantal vrijwilligers actief voor de stichting.

Etiënne

Etiënne Elmzoon is getrouwd met Rita en vader van twee kinderen. Hij is werkzaam in het sociaal domein waardoor hij al veelvuldig in contact staat met mensen aan de onderkant van de samenleving. Etiënne is voorzitter van het bestuur.

Rita

Rita Elmzoon is getrouwd met Etiënne en moeder van twee kinderen. Zij is ook werkzaam in de hulpverlening en komt daardoor eveneens in contact met mensen aan de onderkant van de samenleving. Rita is vice-voorzitter van het bestuur en contactpersoon voor relevante vragen. Tel. : 06-34042146.

Frits

Frits Lentink is getrouwd met Jola en vader van drie kinderen. Hij is bijna 40 jaar werkzaam geweest bij de Kamer van Koophandel. Frits fungeert als secretaris/penningmeester van het bestuur.

Sylvia

Sylvia Groeneveld is getrouwd met Eric en moeder van vier kinderen.  Zij doet de administratie van het bedrijf van haar man. Sylvia is lid van het bestuur en heeft een passie voor koken.

Charissa

Charissa Kok is eveneens lid van het bestuur en is getrouwd met Edwin. Zij houdt van God, van mensen en Zijn schepping. Haar passie is mensen te laten weten dat ze waardevol zijn en dat God van ze houdt.