ANBI

ANBI

Stichting Jediah, Keteldiep 41, 8223 DJ Lelystad. RSIN 855675755. KvK nr. 64460835

De stichting heeft als doel: het verlenen van hulp en ondersteuning aan de minderbedeelden in de samenleving op basis van het Evangelie van Jezus Christus, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Stichting Jediah tracht haar doel te bereiken door onder meer één keer per maand, behalve juli en augustus, te koken voor mensen in de armoede. Dat doen we door; het organiseren van een BudgetFree diner waarbij we mensen een maaltijd aanbieden en ze met elkaar in contact brengen en er verbinding ontstaat; relaties te verbeteren en te versterken; mensen uit hun sociale isolement halen. Daarnaast is de stichting betrokken bij het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.

Beleid op hoofdlijnen:

Om de mensen in de armoede iedere maand weer een heerlijk maaltijd en een gezellige avond te kunnen aanbieden heeft het werven van sponsoren voor de stichting een hoge prioriteit. De strategie is erop gericht om meer bedrijven/ organisaties te vinden die structureel willen doneren. Daarnaast zoeken we particulieren die onze activiteiten een warm hart toedragen en ons financieel willen ondersteunen of meehelpen.

Samenwerking:

Stichting Jediah werkt onder andere samen met Evangelische Kerk de Pijler te Lelystad, Stichting ”Met Inzet Lukt Alles” te Lelystad, de Gemeente Lelystad, Welzijn, De Groene Sluis, Lelystadse Uitdaging en andere organisaties/instellingen.

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden: Etiënne Elmzoon (voorzitter), Rita Elmzoon (vice voorzitter), Sylvia Groeneveld (bestuurslid), Frits Lentink (secretaris/penningmeester) en Charissa Kok (bestuurslid).

Beloningsbeleid:

Al het werk bij de stichting Jediah, dus ook bestuurlijke taken, wordt gedaan door vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Zij kunnen eventueel wel een onkostenvergoeding krijgen.

Feiten en cijfers:

Jaarverslagen

Jaarrekeningen